Jest nowa, odświeżona wersja Simbriefa

Autor:

Navigraph udostępnił nową wersję swojej aplikacji webowej do planowania tras lotniczych – tj. Simbriefa. Oprócz znaczącej przebudowy interfejsu dodane zostały nowe funkcje.

Nowy simbrief jest w pełni responsywny i dostosowuje się do różnej wielkości wyświetlaczy. Udostępniona została możliwość wyboru trybu ciemnego oraz personalizacji wyglądu tekstu. Do poszczególnych planów lotu można dodawać swoje komentarze i notatki, a także dodana została możliwość udostępnienia planu innemu użytkownikowi.

Rozbudowana została też funkcja doboru lotnisk pod kątem panujących na nim warunków pogodowych oraz kompletnie przebudowany został interfejs wyświetlania podsumowania OFP.

Nowy Simbrief jest dostępny pod linkiem:
https://dispatch.simbrief.com

Fot. Navigraph/Facebook

Udostępnień