Wirtualne Lotnictwo Airline na Newsky

Wirtualne Lotnictwo Airline to linia lotnicza wykonująca wyłącznie loty rozkładowe w aplikacji Newsky. Flota oraz rozkładówka jest tak skomponowana, aby zmaksymalizować zyski – stąd też mała liczba dostępnych połączeń oraz maszyn. Siatka dostępnych destynacji będzie się dynamicznie zmieniać, uwzględniając zapotrzebowanie pasażerów.

Link do aplikacji Newsky:
https://newsky.app

Wstępne zasady rekrutacji:

  • wiek powyżej 16 roku życia,
  • co najmniej 10 lotów wykonanych na Newsky w innych liniach lotniczych,
  • rating powyżej 8.0.

Zgłaszając się do naszej linii lotniczej na Newsky należy dołączyć do naszego serwera Discord i złożyć tam podanie o przyjęcie do firmy. W zgłoszeniu należy podać swoją nazwę profilu na Newsky oraz listę samolotów, którymi się lata.

Link do naszego Discorda:
https://discord.gg/AAjZQgrY

ZAPRASZAMY!

Nasze aktualne loty:


Regulamin:

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem linii lotniczej „Wirtualnelotnictwo.pl” jest portal informacyjny Wirtualne Lotnictwo.

2. Linia lotnicza „Wirtualnelotnictwo.pl” działa w ekosystemie aplikacji Newsky.

2. Linia lotnicza „Wirtualnelotnictwo.pl” funkcjonuje pod kodem ICAO „WLA”. 

3. Prezesem linii lotniczej jest Jakub Siusta, redaktor naczelny portalu informacyjnego Wirtualne Lotnictwo.

4. Funkcjonowanie linii jest ograniczone do lotów rozkładowych.

5. Do momentu uruchomienia wewnątrz aplikacji Newsky możliwości wysyłania wiadomości do pilotów głównym narzędziem komunikacyjnym jest Discord.

§2 Zasady rekrutacji

1. Liczba etatów w linii lotniczej jest ograniczona. Do rekrutacji w linii lotniczej „Wirtualnelotnictwo.pl” mogą przystąpić piloci, którzy wcześniej zarejestrują się w aplikacji Newsky oraz dołączą do liniowego serwera Discord.

2. W ramach rekrutacji wybrane zostaną podania spełniające określone warunki, adekwatne do aktualnej sytuacji ekonomicznej linii lotniczej.

3. Aby przystąpić do linii lotniczej, należy mieć wylatane co najmniej 10 lotów w Newsky. Wszyscy nowi piloci powinni najpierw zgłosić się do Wirtualne Lotnictwo Academy. Osoby, które wcześniej nie latały w innych liniach lotniczych, powinny wylatać w Akademii 10 lotów ze średnią co najmniej 8.0 bez popełniania kardynalnych błędów, które są związane z karą finansową. Pozostałe osoby powinny wylatać w Akademii 3 loty.

4. Wstępując do linii lotniczej, każdy pilot powinien przedstawić na odpowiednim kanale serwera listę samolotów, którymi może latać. 

5. Każdego nowego pilota obowiązuje dwutygodniowy okres próbny, w którym konieczne jest zrealizowanie co najmniej trzech lotów z zieloną notą. Ewentualna strata finansowa nie będzie brana pod uwagę w czasie okresu próbnego.

6. Po zakończeniu okresu próbnego piloci przechodzą do stałego zatrudnienia.

§3 Funkcjonowanie linii

1. Funkcjonowanie linii lotniczej „Wirtualnelotnictwo.pl” jest ograniczone do lotów rozkładowych, tzw. schedule.

2. Lotniskiem domowym oraz hubem linii jest Szczecin-Goleniów (EPSC).

3. Połączenia, które nie były zrealizowane co najmniej raz w ciągu miesiąca, będą usuwane i zastępowane nowymi.

4. Połączenia, które stają się nieopłacalne z uwagi na niskie zainteresowanie ze strony pasażerów, będą usuwane i zastępowane nowymi.

5. Piloci powinni utrzymywać rating za loty w ramach linii na poziomie co najmniej 8.0. Gdy spadnie on poniżej tej wartości, pilot ma dwa tygodnie, aby go poprawić. Po tym czasie może zostać usunięty z linii.

§4 Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

1. Każde złamanie regulaminu będzie skutkowało nałożeniem ostrzeżenia. Po przyznaniu trzech ostrzeżeń, czwarte złamanie regulaminu będzie skutkować usunięciem pilota z linii.

2. Ostrzeżenie kasowane jest po 60 dniach od jego nałożeniu. 

Aktualizacja: 29.12.2022 r.

Udostępnień